262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ทดลองเปิดเรียนตามปกติ (Onsite)

ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สถานศึกษาสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตราของสาธารณสุขทั้ง 5 ข้อ ทางโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จึงมีการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันขณะเปิดเรียน Onsite

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น