262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

การกรอกข้อมูลรายงานตัวล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์

         ด้วยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  กำหนดให้มีการมอบตัวนักเรียนในวันที่ 29 และ 30 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ตัองระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ สบค. ในมาตรการการเว้นระยะห่าง  ดังนั้นโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เพื่อการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ต้องมารายงาน และมอบตัว ปฏิบัติดังนี้

1.กรอกข้อมูลใบมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้า

2.มามอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น