262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้รับ
สมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 และทางโรงเรียนได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศ ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวและมอบตัว
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ใน
เวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

ห้อง เวลา สถานที่
ม.1/1 09.00-10.00 หอประชุมฝั่งทิศตะวันตก
ม.1/2 10.00-11.00 หอประชุมฝั่งทิศตะวันออก
ม.1/3 11.00-12.00 โรงอาหารฝั่งทิศตะวันตก
ม.1/4 13.00-14.00 โรงอาหารฝั่งทิศตะวันออก
ม.1/5 14.00-15.00 ห้องโสตทัศนศึกษา
ม.1/6 15.00-16.00 ห้องสมุด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในเวลา
และสถานที่ดังตาราง
ห้อง เวลา สถานที่
ม.4/1 09.00-10.00 หอประชุมฝั่งทิศตะวันตก
ม.4/2 10.00-11.00 หอประชุมฝั่งทิศตะวันออก
ม.4/3 11.00-12.00 โรงอาหารฝั่งทิศตะวันตก
ม.4/4 13.00-14.00 โรงอาหารฝั่งทิศตะวันออก

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น