262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน

การรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

แนวปฏิบัติการมารับอุปกรณ์
1. นักเรียนมาตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2. นักเรียนเข้ารับการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนตามมาตรการป้องกัน COVID-19
3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามารอนักเรียนในบริเวณโรงเรียน  แต่ให้ผู้ปกครองมารับส่งตามเวลาที่กำหนด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ห้องเวลาสถานที่
ม.2/109.00-10.00หอประชุมตะวันตก
ม.2/210.00-11.00หอประชุมตะวันออก
ม.2/311.00-12.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.2/413.00-14.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.2/514.00-15.00ห้องโสตทัศนศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ห้องเวลาสถานที่
ม.3/109.00-10.00หอประชุมตะวันตก
ม.3/210.00-11.00หอประชุมตะวันออก
ม.3/311.00-12.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.3/413.00-14.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.3/514.00-15.00ห้องโสตทัศนศึกษา
   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ห้องเวลาสถานที่
ม.5/109.00-10.00หอประชุมตะวันตก
ม.5/210.00-11.00หอประชุมตะวันออก
ม.5/311.00-12.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.5/413.00-14.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ห้องเวลาสถานที่
ม.6/109.00-10.00หอประชุมตะวันตก
ม.6/210.00-11.00หอประชุมตะวันออก
ม.6/311.00-12.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.6/413.00-14.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ห้องเวลาสถานที่
ม.1/109.00-10.00หอประชุมตะวันตก
ม.1/210.00-11.00หอประชุมตะวันออก
ม.1/311.00-12.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.1/413.00-14.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.1/514.00-15.00ห้องโสตทัศนศึกษา
ม.1/615.00-16.00ห้องสมุด

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ห้องเวลาสถานที่
ม.4/109.00-10.00หอประชุมตะวันตก
ม.4/210.00-11.00หอประชุมตะวันออก
ม.4/311.00-12.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก
ม.4/413.00-14.00โรงอาหารฝั่งตะวันตก

ตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น