262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

Created with Sketch.

– ข่าวประชาสัมพันธ์ –

– ชื่นชมยินดี –

บทความ/กิจกรรม/เผยแพร่ผลงาน

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยไทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2

Read More »

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน ออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Read More »

รอบรัว ฟ้าเหลือง

ประกาศ(ล่าสุด) / ประกวดราคา

ประกาศแนวปฏิบัติของโรงเรียน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ประกวดราคา

– ประกาศโรงเรียนฯ เรื่องการประกวดราคา
– เอกสารประกอบ

รอบรั้วสิเกา

ภาพกิจกรรม

สถิติการเข้าเรียนออนไลน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวสารทั่วไป

S__5808187

.

สื่อการสร้างบทเรียนออนไลน์

workshop 1 การสมัคร

workshop 2 การสร้างรายวิชา

workshop 3.1 การจัดการ profile

workshop 3.2 การตั้งค่ารายวิชาที่สอน

workshop 4.2 การจัดการหัวข้อรายวิชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น